Zombie Army

Title: ‘Zombie Army’
Medium: Installation
Anna-Lucia Rijff, 2013

Zombie army - 6 - anna-lucia rijff .com‘Zombie Army’ is een protest, een reflectie op een samenleving die gefundeerd is op een netwerk van regels en ordehandhaving waar ik me niet altijd thuis in voel. Ik heb eraan te conformeren omdat ik anders simpelweg niet kan functioneren in deze omgeving. De omgeving waarin ik geboren ben.

Sommige aspecten zijn fijn en rustgevend. Ik hoef mij geen zorgen te maken dat ik het koud krijg, honger lijd, of er alleen voor sta als ik gewond raak. Maar dat alles heeft ook zijn prijs. Vanaf mijn geboorte sta ik geregistreerd. Ik krijg een identificatienummer en dat nummer heb ik van mijn geboorte tot mijn dood nodig om aan te tonen dat ik ben wie ik ben. Ongeacht mijn lievelingskleur, voorkeur voor stamppot andijvie of voorliefde voor slechte films. Mijn nummer, dat is voor de goede orde wie ik ben en ‘hoe’ ik mee mag doen aan de samenleving.

En dat is nog maar het begin. Door je leven heen verzamel je een heleboel nummers; je bankrekening, je zorgpolis, je postcode, telefoonnummers enz. enz.…nummers die mij onlosmakelijk vastpinnen in de structuur van de samenleving. Aan de hand van al die nummers is veel over mij te achterhalen.

Als maatschappij functioneren we goed door middel van al die cijfers en nummers, maar het ‘zijn’ van een nummer geeft me ook angst. Ik voel me een object wat in de gaten gehouden en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Orde in grote, diverse groepen wordt bewaakt door regels en wetten. Nummers helpen om die orde in stand te houden, maar waar ligt de grens?

Zombie Army
Mijn werk ‘Zombie Army’ is mijn angstbeeld van een toekomst waarin individualisme is verdwenen. Waarin iedereen dezelfde kant op loopt, kijkt en denkt. Gedachteloos de groep of zijn nummer volgt … Een wereld waarin creativiteit en impulsiviteit niet langer bestaan. Of ik vertrouwen heb in de onafhankelijkheid en originaliteit van een mens? Ja. Van grote groepen? Nee.

‘Zombie Army’ bestaat uit 2 delen. Eerst is er de kijkdoos waarin je de zombies kunt aanschouwen in hun eigen wereld. In de zombiewereld is alles hetzelfde en bestaat alles uit hetzelfde, waardoor het maken van keuzes niet meer nodig of zelfs onmogelijk is.
Zombie army - 10b - anna-lucia rijff .com
De kijkdoos is een ‘prototype’ van die wereld, een nachtmerrie die je op kunt pakken en weer weg kunt leggen. Het is nog veilig, je kijkt door een venster naar een afgesloten ruimte.

Maar de zombies ontsnappen en nemen de wereld erbuiten over. Mijn wereld, onze wereld. Dit eindigt in een grote installatie waarin steeds grotere zombies als schaduwen opdoemen.

Zombie army - 2 - anna-lucia rijff .com Zombie army - 1 - anna-lucia rijff .com

Wanneer je door deze installatie loopt zal je tussen de zombies ook je eigen schaduw ontdekken…

Zombie army - 4 - anna-lucia rijff .com