16h32m36s

Title: ’16:32:36′
Medium: Film / Performance
Anna-Lucia Rijff, 2014

De titel 16:32:36 slaat op de uren, minuten en seconden die dit ijsblok van 40x40x40 cm nodig had om te smelten. Tijd is slechts een methode die we gebruiken om houvast te creëren of een periode aan te duiden. Het gehele smeltproces is dit blok ‘verzorgd’. Elke druppel is opgedept tot er niets meer van over was. Echter iets wat geweest is laat altijd zijn sporen na, soms diep gekerfd, soms subtieler en minder aan de oppervlakte. Het werk 16:32:36 is een liefdevolle ode aan vervlogen tijd maar ook een pijnlijke eenakter over de tragiek van verlies.